Home Technológia Výroba
Výroba
  1. Obchodnú a technickú dokumentáciu spracovávame na software Klaes, ktorý je nastavený výrobcom profilov Veka AG a dodávateľom kovania MACO. Je zárukou správneho a kvalitného postupu výroby Vašich okien.
  2. Vaše okná sú vyrábané najmodernejšou technológiou v súlade s predpísanou technicko-výrobnou dokumentáciou výrobcu profilov Veka AG. Keď rozprávame o najmodernejšej technológii, myslíme tým, že najdôležitejšie uzly, ako sú:
    • nárez profilov a je realizovaný na CNC dvojhlavovej píle,
    • zváranie je realizované na CNC štvorhlavovej zváračke, ktorá pred zvarením najprv skontroluje správnosť rozmeru,
    • začisťovanie rohov je realizované na CNC začisťovacej fréze.
  3. Na konci každého výrobného procesu je výstupná kontrola. Kontrola Vašich okien a ich finálne nastavenie sa realizuje v zasklievacej stolici, kde je každé okno preskúšané a nastavené.