Sklo

Dodávateľ skielTERMOIZOLAČNÉ SKLO
Je sklo s teplo odrážajúcim pokovením Planibel® Plus výrobcu Glaverbel s nízkou emisivitou. Sklo poskytuje vysokú tepelnú ochranu a zodpovedá vysokým požiadavkám účinnej tepelnej izolácie. Pokovená vrstva odráža dlhovlnné infračervené žiarenie, a tým udržuje teplo v miestnosti, čím výrazne znižuje spotrebu energie na kúrenie.

U-hodnota = 1,4 W/m2.K
LT (svetelný činiteľ prestupu) = 79 %U-hodnota = 1,1 W/m2.K

pri vyplnení medzisklenného priestoru plynom Argón

 

VÝROBNÝ PROCES
Pokovenie Planibel® Plus je aplikované pomocou elektromagnetického procesu naparovaním kovových častíc na sklo vo vákuu. Výhodou tohto procesu je získanie skla pokrytého perfektným a rovnomerným nízkoemisným "magnetronovým" povlakom. Kovové častice tvoria fotometrické a tepelné charakteristiky povlaku Planibel® Plus.

 

PRÍNOSY PRE SPRACOVATEĽA
Progresívna "magnetronová" technológia spojená s priebežnou kontrolou počas výroby zaručuje konzistentne vysokú kvalitu skla v zmysle tak tepelných, ako aj svetelných efektov.

POROVNANIE ÚSPOR ENERGIE

Zákazník má možnosť kombinovať izolačné dvojsklo s protislnečnými, bezpečnostnými, zvukovoizolačnými, protipožiarnymi a inými ornamentálnymi sklami k vlastnej spokojnosti. Viac informácii nájdete na stránke výrobcu  GLAVERBEL.

Ďalšou možnosťou je vkladanie okenných mriežok do medzisklenného priestoru.

Použite zasklenia s teplým dištančným rámikom

Distančný  profil TGI

Profil TGI je vytvorený  vyváženou kombináciou  plastu a kovu. Základným materiálom je plast-polypropylen (známy svojou nízkou tepelnou vodivosťou),  jeho povrch je potiahnutý veľmi tenkým oceľovým filmom z ušľachtilej nebo nerezovej oceli. Druh použitého filmu výrazne ovplyvňuje výsledné tepelno-izolačné charakteristiky systému. Kovový film bránı prieniku vlhkosti a úniku plynu a umožňuje optimálne prilnutie  tmelu . Vzájomná kombinácia obidvoch materiálov prináša vynikajúce  mechanické a tepelno-izolačné charakteristiky .

Prínosy použitia profilu TGI v izolačnom skle zákazníkovi:

  • zníženie celkového koeficientu prestupu tepla oknom (U=Uw)
  • zvýšenie povrchovej teploty povrchu skla pri okraji zasklenia
  • vylúčenie alebo zásadné obmedzenie kondenzácie vodných par pri okraji zasklenia
  • obmedzenie výskytu pliesni a poškodenie okenných rámov (najmä z dreva) kondenzovanou vodou
  • čistejšie (suché) okna a parapety