Home Technológia
Technológia
Výroba
  1. Obchodnú a technickú dokumentáciu spracovávame na software Klaes, ktorý je nastavený výrobcom profilov Veka AG a dodávateľom kovania MACO. Je zárukou správneho a kvalitného postupu výroby Vašich okien.
  2. Vaše okná sú vyrábané najmodernejšou technológiou v súlade s predpísanou technicko-výrobnou dokumentáciou výrobcu profilov Veka AG. Keď rozprávame o najmodernejšej technológii, myslíme tým, že najdôležitejšie uzly, ako sú:
    • nárez profilov a je realizovaný na CNC dvojhlavovej píle,
    • zváranie je realizované na CNC štvorhlavovej zváračke, ktorá pred zvarením najprv skontroluje správnosť rozmeru,
    • začisťovanie rohov je realizované na CNC začisťovacej fréze.
  3. Na konci každého výrobného procesu je výstupná kontrola. Kontrola Vašich okien a ich finálne nastavenie sa realizuje v zasklievacej stolici, kde je každé okno preskúšané a nastavené.

 

 
Kovanie

www.maco.atOkno je systém pozostávajúci z rôznych prvkov, ktorým treba dať správny tvar, spracovanie, a potom ich spojiť do funkčného celku. Základný rám treba spojiť s krídlom, ktoré sa musí dať otvárať, sklápať alebo len potvoriť. Musí sa dať zamknúť, zároveň musí zabrániť aj násilnému vniknutiu. Kovanie v oknách modernej konštrukcie je celoobvodové a zaisťuje uzatvorenie, utesnenie a rôzne varianty vetrania. Kovanie Maco spĺňa tieto požiadavky na okenné kovanie a dajú sa zhrnúť do štyroch kvalitatívnych atribútov: funkčnosť, bezpečnosť, komfort a kompatibilita.

 

Čítaj ďalej ...
 
Sklo

Dodávateľ skielTERMOIZOLAČNÉ SKLO
Je sklo s teplo odrážajúcim pokovením Planibel® Plus výrobcu Glaverbel s nízkou emisivitou. Sklo poskytuje vysokú tepelnú ochranu a zodpovedá vysokým požiadavkám účinnej tepelnej izolácie. Pokovená vrstva odráža dlhovlnné infračervené žiarenie, a tým udržuje teplo v miestnosti, čím výrazne znižuje spotrebu energie na kúrenie.

U-hodnota = 1,4 W/m2.K
LT (svetelný činiteľ prestupu) = 79 %U-hodnota = 1,1 W/m2.K

pri vyplnení medzisklenného priestoru plynom Argón

 

VÝROBNÝ PROCES
Pokovenie Planibel® Plus je aplikované pomocou elektromagnetického procesu naparovaním kovových častíc na sklo vo vákuu. Výhodou tohto procesu je získanie skla pokrytého perfektným a rovnomerným nízkoemisným "magnetronovým" povlakom. Kovové častice tvoria fotometrické a tepelné charakteristiky povlaku Planibel® Plus.

Čítaj ďalej ...