Home Dobré vedieť Kovanie - návod, údržba a bezpečnostné pokyny
Kovanie - návod, údržba a bezpečnostné pokyny

altAby bola zachovaná funkčnosť otváravo sklopného kovania (OS) pre okná a balkónové dvere, je potrebné urobiť nejmenej raz ročne nasledujúce úkony:

  • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.
  • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať minimálne 2-krát ročne.
  • Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.

 

    

Pokyny pre záruku výrobku

 

  • Vaše okná príp.dvere sú vybavené kvalitným otváravo sklopným kovaním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, napriek tomu by ste si mali presne prečítať tento návod a dodržiavať pokyny pre obsluhu. Vo Vašom vlastnom záujme tiež prosíme nezabúdajte na bezpečnostné pokyny.
  • V každom prípade uschovajte tento návod na obsluhu a údržbu a informujte tiež ostatných užívateľov o jeho obsahu.
  • Zistite, či je potrebné mať na oknách nálepku s návodom na použitie.
  • Aby boli Vaše okná funkčné dlhé roky, dbajte prosím na nasledujúci návod na ošetrovanie a údržbu.


Použitie otváravo sklopného kovaniaPoužitie otváravo sklopného kovania

Poloha kľučky pre dlhodobé vetranie miestnosti

 

Poloha kľučky pre krátkodobé vetranie (nárazové vetranie), alebo pre čistenie okenných tabúľ. Nenechávať okná bez dozoru!

 

Poloha kľučky zatvorené - miestnosť bez dozoru, nie je potrebné vetrať.

 

Zvláštna poloha kľučky pre prevedenie so štrbinovým vetraním.Zvláštna poloha kľučky pre prevedenie so štrbinovým vetraním.

Pre prípady, že sa okná vplyvom vetru alebo prievanu v sklopnej polohe zabuchnú, príp. sa v otvorenej polohe otvárajú alebo zatvárajú je možné použiť špeciálne príslušenstvo.

 

 

 

 

Pokyny pre užívateľov Pokyny pre používateľov

Nedopustiť prídavné zaťaženie krídla.

 

Nedopustiť pritlačenie krídla k okraju okenného otvoru.

 

Nedopustiť vloženie akýchkoľvek prekážok do otvoru medzi krídlom a rámom.

 

POZOR!  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 

Pokyny pre používateľov

 

Nebezpečenstvo zranenia (pricviknutia) časti tela medzi krídlom a rámom a oknom.

 

Nebezpečenstvo vypadnutia.Nebezpečenstvo zranenia vplyvom vetru, prievanu.

 

 

Všeobecné rady pre Vaše okná
Dobré okno môže byť viac ako len prostriedok na vpúšťanie vzduchu a tepla, je to zároveň ozdobný prvok a súčasne stavebný diel, na ktorý sú kladené vysoké technické požiadavky. Okrem dôležitého ošetrovania kovania okien by ste mali priebežne kontrolovať povrch rámov a krídiel, zasklenie a tesnenie a poškodené miesta ihneď opraviť. Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!

 

Nastavenie jednotlivých dielov kovania

Nastavenie kovania ako aj zvesovanie a zavesovanie krídiel môže byť prevádzané iba odborníkmi.

Zvesovanie príp. zavesovanie krídiel:

Zvesenie 

Zvesenie:
pri uzavretom krídle vytiahnuť ložiskový kolík smerom dolu.Zavesenie:

nasadiť krídlo na čap, zavesiť, dotlačiť(neuzatvárať kľučkou).
Zasunúť ložiskový kolík smerom hore.

Nastavenie polohovacej poistky

 

Nastavenie
polohovacej poistky:

Uvolniť skrutku, nastaviť
výšku zdvihu a zaistiť.

Prestavenie polohovacej poistky

 

Prestavenie
polohovacej poistky:

1. zatlačiť kľúčom pružinu
2. dať poistku do stredovej polohy

 

Možnosti nastavenia krídla:

Zdvíhanie príp. spúšťanie krídla na nožniciach:
šesťhranný kľúč M4

Prítlak krídla na nožniciach:
šesťhranný kľúč M4

Nastavenie spodného rohového ložiska:
vodorovne aj zvisle šesťhranný kľúč M4

Prítlak spodného rohového ložiska:
kľúč TORX T20


 

Verzia pre tlač