Home Dobré vedieť
Dobré vedieť
Orosovanie okien z vnútra na skle

 

Orosovanie okienVzhľadom na stále sa opakujúce požiadavky o objasnenie "nadmerného orosovania skiel" na oknách, Vám chceme touto cestou stručne objasniť problematiku orosovania okien. Podotýkame, že ide o problematiku čoraz častejšie analyzovanú v mnohých odborných článkoch, pretože neustále sa skvalitňujúce vlastnosti okien (najmä tepelnoizolačné) prinášajú so sebou aj požiadavky na iný režim ich užívania, odlišný od toho, ktorý tu po stáročia pretrvával. Napríklad ešte do roku 2001 bol na Slovensku bežný štandard skiel s koeficientom prechodu tepla U=2,9 Wm-2K-1. V súčasnosti s technickým napredovaním je bežným štandardom sklo s koeficientom prechodu tepla U=1,1 Wm-2K-1 .
Čítaj ďalej ...
 
Správne vetranie

SPRÁVNE VETRAŤ = ZDRAVO BÝVAŤ = ŠETRIŤ ENERGIU

Obdobia lacnej energie na vykurovanie nenútilo v minulosti k žiadnemu veľkému premýšľaniu vzhľadom na vetranie uzavretých miestností. Vetralo sa nielen z hygienických dôvodov, ale v zime často aj za účelom zníženia vnútornej teploty v dôsledku prekúrenia. Tento druh tepelnej regulácie bol často lacnejší ako termostatické ventily na radiátoroch. V dôsledku tejto výmeny vzduchu medzi prekúreným vnútorným vzduchom a suchým studeným vonkajším vzduchom sa darilo držať relatívne nízku vlhkosť vnútorného vzduchu. V dôsledku nízkej relatívnej  vlhkosti vnútorného vzduchu a pomerne vysokého prúdenia vzduchu v budovách sa prakticky nevyskytovali žiadne škody a poruchy z kondenzácie vodnej pary na vnútorných povrchoch. Pri použití dnešných tesných okien a úspornom vetraní vystupuje táto otázka veľmi často do popredia. Preto sú dnes časté konštatovania a obviňovanie, že bolo chybou začať narábať okná dnešnej tesnosti. Energické úspory v obytných priestoroch nie je možné dosiahnuť len zateplením obvodových stien a reguláciou a optimalizáciou vykurovacieho systému ale aj redukciou strát energie v dôsledku vetrania. Túto skutočnosť potvrdzujú tisícky meraní po celej Európe.

Čítaj ďalej ...
 
Kovanie - návod, údržba a bezpečnostné pokyny

altAby bola zachovaná funkčnosť otváravo sklopného kovania (OS) pre okná a balkónové dvere, je potrebné urobiť nejmenej raz ročne nasledujúce úkony:

  • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.
  • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať minimálne 2-krát ročne.
  • Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.

 

    

Čítaj ďalej ...
 
Údržba - sklo, tesnenie, plastový profil

Čistenie sklaČISTENIE A UMÝVANIE SKIEL
Všeobecne u výrobkov bez ochrannej vrstvy alebo u výrobkov, kde ochranná vrstva je na vnútornej strane izolačného dvojskla alebo vrstveného skla (Stopray, Thermoplus) nepredstavuje čistenie žiadny zvláštny problém. Na čistenie sa používa dostatočné množstvo čistej vody so silne zriedeným saponátom bežným pre domácnosti.

 

    

Čítaj ďalej ...